Chính sách của chúng tôi

Ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi luôn cố gắng làm hài lòng khách hàng bằng chất lượng sản phầm.
Chúng tôi nhận thức được rằng, sự đánh giá luôn dựa trên cam kết về việc “bảo đảm tiến độ” và thấu hiểu văn hóa”.

Chúng tôi luôn chú trọng chất lượng sản phẩm bằng mọi đam mê và nỗ lực.

Dịch vụ

cubicegg_service_01
Nghệ thuật

・Hình minh họa 2D

・Dựng 3D nhân vật

・Đồ họa chuyển động

・Bản đồ 3D

cubicegg_service_02
Phát triển

・Android/iOS

・PS4

・UNITY

cubicegg_service_03
Chuyển đổi

・Android/iOS

・PS4

・UNITY

Thành tựu

Sheep -A Beautiful World-


Nền tảng:iOS/Android
Thể loại:Mô phỏng người chăn cừu

・Phát triển toàn diện

 

© 2020 Cubic Egg Co., Ltd. All Rights Reserved.

 

LASTIDEA


Nền tảng:iOS/Android
Thể loại:RPG

・Hỗ trợ minh họa

・Hỗ trợ tạo Dựng 3D nhân vật

©2019, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

 

Road Runner
Legacy

Nền tảng:PlayStation®4
Thể loại:puzzle / hành động

・Chuyển đổi sang phiên bản PS4

Tozai Games and Lode Runner are trademarks of Tozai, Inc. registered or protected in the US and other countries. Lode Runner is protected under US and international copyright laws. (C)1983-2019 Tozai, Inc. All rights reserved.

牧場物語
再会のミネラルタウン

Nền tảng:Nintendo Switch™
Thể loại:Mô phỏng

・Hỗ trợ thiết kế vật phẩm

・Hỗ trợ tạo 3D Map

©2019 Marvelous Inc.

 

 

 

SPELUNKER
WORLD

Nền tảng:PlayStation®4,PSVITA
Thể loại:hành động

・Hỗ trợ tạo Dựng 3D nhân vật

・Hỗ trợ tạo 3D Map

©2015-2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ©1983-2017 Timothy G. Martin / Tozai, Inc. All Rights Reserved. Spelunker is a trademark of Timothy G. Martin and Tozai Games is a trademark of Tozai, Inc. registered or protected in the US and other countries.