Chính sách bảo mật

Cập nhật gần đây:02/06/2020

CUBIC EGG JAPAN, KK (hay được gọi là “CUBIC EGG”,, “Chúng tôi”), cam kết sẽ bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của mọi người (hay được gọi là “bạn”, “người dùng”) – những người sử dụng các trò chơi và trang web do chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi đã thiết lập chính sách bảo mật sau đây (gọi là “Chính sách”) về việc xử lý thông tin cá nhân của người sử dụng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Để đảm bảo bạn có thể sử dụng dịch vụ một cách tốt nhất, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn dưới đây.

1. Phạm vi chính sách
Chính sách này áp dụng cho tất cả thông tin của các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, Chính sách này không áp dụng cho các trang bên ngoài được cung cấp bởi các bên thứ ba khác. Trang web của chúng tôi có thể chứa những liên kết đến các trang web được cung cấp bởi các bên thứ ba. Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba đó, vui lòng kiểm tra chính sách quyền riêng tư do bên thứ ba đó thiết lập.

2. Thông tin người dùng được thu thập và mục đích sử dụng
Chúng tôi sẽ lấy hoặc sử dụng thông tin người dùng theo phương thức điện tử hoặc truyền thống. Những thông tin sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ các mục đích bên dưới, trừ khi có sự đồng ý của bạn.

i. Thông tin người dùng được thu thập
Thông tin phiên bản ứng dụng, thông tin thiết bị (tên model, hệ điều hành, bộ nhớ và dung lượng lưu trữ, số nhận dạng thiết bị, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ), thông tin cá nhân do bạn cung cấp (tên, địa chỉ email, thông tin liên hệ, ngày sinh, giới tính, địa chỉ IP), nhật ký trò chơi, thông tin tài khoản và giao dịch.

ii. Mục đích sử dụng thông tin người dùng
* Để tối ưu hóa hiệu suất của trò chơi

* Cho quá trình thanh toán và hoàn trả

* Để trả lời các yêu cầu từ phía người dùng

* Để liên hệ với bạn khi cần thiết, chẳng hạn như thông báo cho bạn về dịch vụ hoặc thay đổi Chính sách này

* Để cải thiện dịch vụ chơi game

* Để phát triển và cung cấp các dịch vụ và chức năng mới

* Để khắc phục sự cố

* Để ngăn chặn việc sử dụng trái phép

3. Chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin cá nhân từ những người dùng có thêm nhu cầu, nếu cần thiết.

4. Bảo vệ thông tin cá nhân
Chúng tôi cam kết rằng, thông tin người dùng sẽ không được sử dụng, thay đổi, tiết lộ hoặc xóa bỏ khi không được cho phép, theo các điều khoản bảo vệ mà các công ty thường tuân thủ. Chỉ những cá nhân được ủy quyền mới được phép truy cập thông tin người dùng và tất cả các bên liên quan phải tuân theo thỏa thuận bảo mật. Nếu họ vi phạm nghĩa vụ bảo mật, họ sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo pháp luật.

i.Trong quá trình đảm bảo an ninh mạng và hệ thống, chúng tôi không thể đảm bảo rằng có thể ngăn chặn toàn bộ những truy cập trái phép của các bên thứ ba.Bạn nên cảnh giác vì có khả năng bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin của bạn qua mạng.

ii.Trong phạm vi của chính sách, chúng tôi có thể giữ thông tin người dùng trong một khoảng thời gian nhất định trong quá trình cung cấp dịch vụ. Nếu không có mục đích sử dụng khác, chúng tôi sẽ hủy và ẩn danh thông tin đó để nó không trở thành công cụ nhận dạng cá nhân.

5. Sử dụng với bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không cung cấp, trao đổi, cho mượn hoặc bán thông tin người dùng cho bất kỳ cá nhân, công ty hoặc tổ chức nào khác. Tuy nhiên, trong phạm vi các mục đích được nêu trong phần 2.ii, với trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin đã được nêu trong phần 2.i với các công ty sau:

*Các công ty được chia sẻ
Công ty TNHH Cubic Egg(Vietnam)

6. Sửa đổi chính sách
Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách này khi cần thiết. Chính sách sửa đổi sẽ được hiển thị trên trang web và trong các trò chơi. Vui lòng kiểm tra chính sách cập nhật để bảo vệ toàn bộ quyền lợi của bạn. Ngoài ra, nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ, chúng tôi cho rằng bạn đồng ý với phiên bản mới nhất của Chính sách này.

7. Yêu cầu
Nếu bạn có bất kì câu hỏi, thắc mắc nào về chính sách, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: support@cubicegg.asia.

CUBIC EGG JAPAN, K.K.
Giám đốc điều hành: Okada Taizo
Địa chỉ: 2-6-17, Ougimachi, Quận Kita, Osaka
Email: support@cubicegg.asia
28/05/2020