CUBIC EGG

Chúng tôi luôn nghĩ về 1 biểu tượng mà chúng không tồn tại và quyết định sử dụng nó làm thương hiệu của công ty.

Từ biểu tượng này, rất nhiều người có thể tưởng tượng ra rằng “Chắc chắn rồi, từ đó sẽ nở ra một cái gì đó mình chưa bao giờ được nhìn thấy”
Cái gì có thể nở ra từ một quả trừng vuông?

Chúng tôi sẽ luôn vượt qua mọi thử thách để theo đuổi những kỳ vọng như thế.

Sáng tạo lay động cảm xúc

Tất nhiên, rất nhiều công ty có cùng mục đích này, tuy nhiên, nó không dễ thành hiện thực.

Điều này hướng đến ai? Và bạn muốn họ cảm nhận điều gì?

Nếu chúng tôi không thể tưởng tượng ra điều đó một cách rõ ràng, nó sẽ rất khó để nhận ra.

Chúng tôi luôn quan tâm với cảm xúc của người dùng.

Hanoi Style

Công ty Cubic Egg được đặt trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam.

Đây là một thành phố có tăng trưởng kinh tế rất đáng khích lệ và thu hút được nhiều sự quan tâm do cơ sở hạ tầng tốt, các công nghệ mới được cập nhật liên tục. Bên cạnh đó, thành phố này cũng có một bề dày lịch sử, đa dạng kết hợp nhiều màu sắc Á Đông với văn hóa phương Tây.

Bằng cách tiếp thu và chắt lọc sự tinh hoa từ các nền văn hóa khác nhau, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra các sản phẩm đa dạng phù hợp với mọi đối tượng, mọi mục đích.